Contributie

In onze judoclub hebben we drie groepen. In groep 1 zitten de beginners. Zij nemen in principe nog geen deel aan toernooien. Kosten voor deelname aan een aantal toernooien is voor de andere twee groepen (groep 2 en 3) meegenomen in de contributie. Daarom hanteren we twee verschillende contributietarieven.

De contributie van de judoclub bedraagt voor:

    • Leden uit groep 1: € 172,70,- per jaar voor de wekelijkse lessen en minimaal 2 examens. Bij de berekening van de GJC contributie wordt rekening gehouden met de 3 gratis proeflessen én het moment waarop wordt gestart in het seizoen. Start u later in het seizoen? Dan betaalt u naar rato het aantal nog te volgen lessen. Daarnaast wordt eenmalig inschrijfkosten gerekend, per kind € 7,50.
    • Groep 2 en 3: € 203,50,- per jaar. Dit contributiebedrag is dus inclusief de wekelijkse judolessen, minimaal 2 examens, deelname aan eigen clubtoernooi(en).
De contributie wordt in principe in één termijn afschrijven tenzij andere individuele afspraken worden gemaakt met de penningmeester. Immers bij ons staat voorop dat iedereen moet kunnen judoën! Stoppen bij de club kan twee keer per jaar kosteloos. Als een lid tijdens het seizoen wil stoppen met judo en dit voor 1 januari aangeeft dan krijg je 50% van de betaalde contributie terug. Gezinsleden ontvangen 10% korting op de GJC-contributie vanaf het 2e gezinslid.